Uw terugverdientijd: 14,25 jaar

Jouw terugverdientijd:

14,25 Jaar


Top 5 zonnepanelen met de laagste terugverdientijd:

Bereken je terugverdientijd
in slechts 30 seconden!

Beantwoord slechts 5 vragen, en wij geven je meteen een accurate schatting van je terugverdientijd

Wat is je jaarlijkse energieverbruik?


Wat is je elektriciteitstarief?


Selecteer de zonnepanelen die je wil plaatsen


Wat is je beschikbare dakoppervlakte?


Selecteer je postcode

Detail van de berekening


Totale aanschafkost

 • Zonnepanelen
 • 2 omvormers
 • Installatiekosten

Jaarlijkse besparing

 • Jaarlijks verbruik
 • Elektriciteitstarief

Premies en subsidies


Jaarlijkse netvergoeding

 • Netvergoeding

7588.16

 • 4248.40
 • 2350
 • 989.76

960

 • 4000 kWh
 • 0.24

0 €


427.76

 • 4 * 106.94

Wat is een goede terugverdientijd voor zonnepanelen?

In de calculator hierboven kon je aan de hand van een 4-tal vragen berekenen hoeveel je terugverdientijd voor zonnepanelen bedraagt. Op basis van je antwoorden gaven we je een geschatte terugverdientijd. Maar hoe moet je dit cijfer juist interpreteren? Is dit een goede terugverdientijd of niet?

zonnepanelen

Hoe de terugverdientijd van zonnepanelen berekenen?

De terugverdientijd van zonnepanelen is de tijd die je nodig hebt om je investering in zonnepanelen terug te verdienen. Je kan de terugverdientijd berekenen door je totale investering te delen door het bedrag dat je jaarlijks zal besparen als gevolg van het feit dat je geen energiefactuur meer zal krijgen. Het moment dat je totale investering gelijk is aan je totale besparing, is de terugverdientijd van je zonnepanelen.

Zoals je al kan afleiden uit de calculator hierboven, hangt de terugverdientijd af van verschillende factoren. Elk van deze factoren zal een positieve of negatieve invloed uitoefenen op de terugverdientijd.

Het lijkt ons een goed idee om alle factoren even te overlopen, en te beschrijven in welke mate ze een invloed uitoefenen in de berekening.

De totale kostprijs van je installatie

Het spreekt voor zich dat de totale kostprijs van je installatie een invloed uitoefent op je terugverdientijd. Hoe hoger de kostprijs, hoe hoger het bedrag dat je zal moeten terugverdienen, en dus ook hoe langer de terugverdientijd. Indien je installatie onnodig duur is, dan zal dit een negatieve invloed uitoefenen op je terugverdientijd.

Je moet de totale kostprijs van je installatie dus zo laag mogelijk proberen houden. De kostprijs van je installatie bestaat grofweg uit drie onderdelen:

 • De kostprijs van je zonnepanelen zelf
 • De prijs voor de omvormers
 • De installatiekosten

De kostprijs van je zonnepanelen bereken je door de prijs per zonnepaneel te vermenigvuldigen met het aantal panelen. Belangrijk hier is om zonnepanelen te vinden die je gewenste vermogen kunnen genereren, op je dak passen, en dit aan de laagste prijs. Hier wordt wel eens de fout gemaakt om te kiezen voor zonnepanelen met een hoger piekvermogen dan eigenlijk nodig is. Hierdoor wordt ook de installatie onnodig duur.

Hetzelfde geldt voor de omvormers. De capaciteit van de omvormer moet afhangen van het totale vermogen van de installatie. Hier mag je minimaal 20% ondergaan en maximaal 10% bovengaan.

Wat de installatiekosten betreft, raden we je aan om offertes op te vragen bij verschillende installateurs. Alleen zo kan je prijzen van installateurs objectief vergelijken.

Eventuele premies en subsidies

Premies en subsidies die je ontvangt voor je zonnepanelen oefenen een positieve invloed uit op je terugverdientijd. Het zijn vaak eenmalige financiële injecties die je investering in zonnepanelen een stuk lichter kunnen maken.

Krijg je bv. een eenmalige premie van je gemeente, dan kan je deze aftrekken van de totale investeringskost. Dit maakt het terug te verdienen bedrag al meteen iets kleiner, en je terugverdientijd dus ook meteen iets korter.

Jaarlijkse besparing

Ook je jaarlijkse besparing zal een invloed uitoefenen op je terugverdientijd. Het bedrag dat je jaarlijks zal kunnen besparen is niets anders dan de energiefactuur die niet meer in je bus zal belanden. Je energie wordt nu immers gegenereerd door je zonnepanelen.

Hoe hoger je energiefactuur was, hoe meer je jaarlijks zal kunnen besparen. Een hogere energiefactuur betekent dus dat je terugverdientijd korter zal zijn, en dat zonnepanelen in jouw geval zeer interessant zijn.

Je energiefactuur kan je berekenen door je jaarlijkse energieverbruik te vermenigvuldigen met je elektriciteitstarief. Hoe hoger je energieverbruik, of hoe hoger je elektriciteitstarief, hoe hoger je energiefactuur.

Netvergoeding

We vroegen in de calculator ook achter je postcode. Dit deden we om te achterhalen wie je netbeheerder is. Dit is van belang om te kunnen bepalen hoe hoog je netvergoeding zal bedragen.

De netvergoeding of prosumententarief is de jaarlijkse vergoeding die je betaalt om gebruik te mogen maken van het distributienet van de netbeheerder. Dit is een vergoeding die sinds 2015 door eigenaars van zonnepanelen betaald moet worden.

Het bedrag van de netvergoeding wordt bepaald door je netbeheerder enerzijds, en de capaciteit van je omvormer anderzijds.

Omdat de netvergoeding een jaarlijks weerkerende kost is, moet deze nog worden afgetrokken van het bedrag dat je jaarlijks kan besparen. De netvergoeding heeft dus een negatieve impact op je terugverdientijd.

zonnepanelen

Rekenvoorbeeld

Luc en Tania zijn een Vlaamse koppel met twee kinderen. Ze wonen in Gent, en zouden graag zonnepanelen op hun dak van 35 m² plaatsen. Om hun jaarlijkse verbruik volledig te kunnen dekken, hebben ze een installatie van 5.000 Wp nodig.

Op deze site vonden ze hiervoor een geschikt zonnepaneel. Ze kozen voor de TSM-215 DC80.08 van Trina Solar. Deze zonnepanelen genereren voldoende vermogen, en passen bovendien op het dak van Luc en Tania.

De netbeheerder in Gent is Gaselwest. Bij deze netbeheerder bedraagt de jaarlijkse netvergoeding 113,03 € per kW.

Laat ons eens berekenen hoe lang het duurt vooraleer Luc en Tania hun zonnepanelen hebben terugverdiend.

Berekening van de terugverdientijd voor Luc & TaniaEénmalige aanschafkost (incl. installatiekosten, omvormer, ...)9.000,00 €

Jaarlijkse besparing734,85 €

Jaarlijkse energiebesparing (3.775 kWh * elektriciteitstarief)1.300,00 €

+ Premies en subsidies Gent0,00 €

- Netvergoeding Imewo (via Eandis) (netbeheerder in Gent)565,15 €Terugverdientijd (9.000 € / 734,85 €)12,24 jaar
zonnepanelen

Wat is een goede terugverdientijd?

Nu we alle factoren hebben overlopen, weten we hoe de terugverdientijd wordt berekend. Maar hoe moeten we de terugverdientijd interpreteren? En wat is een goede terugverdientijd?

Wel, gemiddeld gezien mag je tevreden zijn met een terugverdientijd tussen de 10 en de 12 jaar. Zeker indien je weet dat je installatie een levensduur heeft van gemakkelijk 25 jaar. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om onder de 10 jaar te duiken, zeker indien je jaarlijkse energieverbruik vrij hoog ligt.

In de tabel hieronder zie je de 5 zonnepanelen met de laagste terugverdientijd, gegeven jouw elektriciteitstarief, postcode en dakoppervlakte. Het geeft je meteen ook een idee van hoe laag je kan gaan op vlak van terugverdientijd, en hoe ver je erboven zit met jouw gekozen zonnepaneel.

Ligt je terugverdientijd boven de 12 jaar, dan lijkt het ons een goed idee om toch even rond te kijken, en op zoek te gaan naar een ander zonnepaneel. Het zou immers kunnen dat je teveel betaalt voor je zonnepanelen, en dat je de totale kostprijs van je installatie kan verlagen.