Uw rendement: 100 %

Jouw rendement:

100 %


Top 5 zonnepanelen met het hoogste rendement:

Bereken je rendement
in slechts 30 seconden!

Beantwoord slechts 4 vragen, en wij geven je meteen een accurate schatting van je rendement

Selecteer de zonnepanelen die je wil plaatsen


Naar welke windrichting is je dak geörienteerd?


Wat is de hellingsgraad van je dak?


In welke mate valt er schaduw op je dak?

Detail van de berekening


Totale aanschafkost

  • Zonnepanelen
  • 2 omvormers
  • Installatiekosten

7588.16

  • 4248.40
  • 2350
  • 989.76

Je koos voor de CS6K-260P-FG van Canadian Solar. Deze module heeft een rendement van 15,90 %.

Op basis van je oriëntatie, hellingsgraad en hoeveelheid schaduw, zal je een rendement behalen van 15,90 %. Voor een piekvermogen van 1.000 kWh, zal je 1.000 kWh kunnen genereren.
Wat is een goed rendement voor zonnepanelen?

Het rendement van zonnepanelen kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Zo heeft elk zonnepaneel een bepaald rendement, dat kan omschreven worden als de hoeveelheid zonne-energie die door het zonnepaneel wordt omgezet in elektriciteit.

Maar het rendement kan ook geïnterpreteerd worden als de mate waarin je er zelf voor zorgt dat er zoveel mogelijk zonnestralen in energie wordt omgezet.

In dit artikel bespreken we beide soorten rendement, en geven we ook advies over hoe je het rendement van zonnepanelen kan maximaliseren.

Het rendement van zonnepanelen

Wanneer je zonnepanelen van verschillende merken vergelijkt en analyseert, dan zal je merken dat elk zonnepaneel een bepaald rendement heeft. Dit rendement geeft aan hoeveel van de invallende zonnestralen op het paneel effectief wordt omgezet in energie.

De JKM310P-72 van Jinko Solar heeft bijvoorbeeld een rendement van 16%, wat wil zeggen dat 16% van alle invallende zonlicht wordt omgezet in energie.

Hoe het rendement van zonnepanelen interpreteren?

In eerste instantie zou je denken dat zonnepanelen met een hoger rendement ook betere zonnepanelen zijn, of zonnepanelen van hogere kwaliteit. Maar is dit wel zo?

Om dit rendement van zonnepanelen juist te interpreteren, moet je weten dat er een verband is tussen het rendement, de oppervlakte en het piekvermogen van een zonnepaneel. Dit verband is als volgt weer te geven:

Uit bovenstaande vergelijking kan je afleiden dat het rendement van zonnepanelen gelijk is aan het piekvermogen gedeeld door de oppervlakte van het zonnepaneel. Hoe hoger het piekvermogen van een zonnepaneel bij een gelijke oppervlakte, hoe hoger het rendement. Of andersom, hoe kleiner de oppervlakte bij een gelijk piekvermogen, hoe hoger het rendement.

Zonnepanelen met een hoger rendement kunnen m.a.w. meer vermogen opwekken op een kleinere oppervlakte. Zo hebben bijvoorbeeld zonnepanelen van SunPower een hoger rendement, omdat ze een hoog piekvermogen hebben, zonder dat ze gek veel groter zijn dan andere zonnepanelen.

Zijn zonnepanelen met een hoog rendement daarom beter dan andere zonnepanelen? Niet noodzakelijk, elk type zonnepaneel kan eender welk vermogen genereren, zolang je maar genoeg oppervlakte ter beschikking hebt. Pas wanneer je te maken krijgt met een krappe (dak)oppervlakte, dan wordt het rendement van zonnepanelen interessant. Heb je een kleine dakoppervlakte, dan is het interessanter om voor zonnepanelen met een hoog rendement te kiezen. In sommige gevallen heb je zelfs geen andere keuze, wil je een bepaald vermogen kunnen genereren.

Voorbeeld

Om dit duidelijk te maken, vergelijken we even twee zonnepanelen met elkaar in onderstaand voorbeeld:

Bert en Ann willen hun jaarlijks energieverbruik dekken met een installatie van zonnepanelen. Hiervoor hebben ze een installatie van minimaal 5.000 Watt nodig. Ze hebben een dakoppervlakte van 28 m² ter beschikking.

Ze hebben verschillende zonnepanelen geanalyseerd, en komen uit bij deze twee zonnepanelen:


YL210P-23bSPR-X21-345
MerkYingli SolarSunpower
Oppervlakte1,2969 m²1,629668 m²
Piekvermogen210 Wp345 Wp
Rendement16,2%21,5%
Aantal panelen nodig2415
Totale oppervlakte31,13 m²24,45 m²
Richtprijs4.334,4 €4.605,75 €

Het verschil tussen beide zonnepanelen is duidelijk. De YL210P-23b van Yingli Solar is kleiner, heeft een lager piekvermogen en een lager rendement. De SPR-X21-345 van SunPower is groter en krachtiger.

Hoewel de zonnepanelen van SunPower een stuk groter zijn, is de totale installatie van Sunpower wel kleiner, aangezien je veel minder zonnepanelen nodig hebt om aan 5.000 W te komen. Van de Yingli Solar zonnepanelen heb je er 24 nodig om het gewenste vermogen te kunnen genereren. En hoewel deze zonnepanelen veel kleiner zijn, is de totale installatie wel groter.

Het gevolg is dat enkel de zonnepanelen van SunPower op het dak van Bert en Ann passen. Zij zullen dus voor deze zonnepanelen moeten kiezen.

Indien ze een grotere dakoppervlakte ter beschikking hadden, dan hadden ze waarschijnlijk voor de Yingli Solar zonnepanelen gekozen, aangezien deze installatie iets goedkoper is.

En zo zal het heel dikwijls het geval zijn. Heb je een grote oppervlakte ter beschikking, dan hoef je niet noodzakelijk voor de zonnepanelen met het hoogste rendement te kiezen. Vaak kan je met zonnepanelen met een lager rendement ook je gewenste vermogen genereren, en zijn die bovendien een pak goedkoper.

Mensen met een kleiner dakoppervlakte hebben vaak minder keuze, en moeten noodgedwongen voor de zonnepanelen met een hoger rendement kiezen, die vaak ook duurder zijn.

Zelf je rendement maximaliseren

Naast het rendement van de zonnepanelen zelf, kan je er zelf ook voor zorgen dat je een zo hoog mogelijk rendement via je zonnepanelen bekomt. Door je zonnepanelen zo optimaal mogelijk naar de zon te richten bijvoorbeeld.

Grofweg kan je er op drie manieren voor zorgen dat je zoveel mogelijk zonnestralen op je zonnepanelen krijgt:

  1. Een optimale hellingsgraad
  2. Een optimale oriëntatie
  3. Zo weinig mogelijk schaduw

Een optimale hellingsgraad

Zonnestralen komen van bovenaf. Het is dan ook logisch dat je je zonnepanelen naar boven richt.

De ideale hellingsgraad bevindt zich tussen de 30° en de 40°, al is een hellingsgraad tussen 20° en 50° ook nog goed. Is je hellingsgraad nog groter of kleiner dan deze waarden, dan zal je rendement gevoelig dalen, en is het plaatsen van zonnepanelen mogelijk niet meer zo interessant.

Heb je een hellend dak, dan heb je vaak geen keuze, en moeten je zonnepanelen de helling van je dak volgen. In de meeste gevallen valt de hellingsgraad van je dak wel in de juiste waarden, waardoor het plaatsen van zonnepanelen toch interessant is.

Heb je een plat dak, dan kan je zelf de hellingsgraad van je zonnepanelen kiezen. Je kan je zonnepanelen immers in de juiste hellingsgraad plaatsen met behulp van een frame. Bovendien heb je de mogelijkheid om regelmatig de hellingsgraad aan te passen. In de zomer staat de zon immers hoger dan in de winter. Hierdoor is het interessanter om in de zomer een lagere hellingsgraad te hebben.

Een optimale oriëntatie

Net zoals bij de hellingsgraad, kan je ook op vlak van windrichting je zonnepanelen ideaal afstellen. Zoals bekend schijnt de zon het grootste deel van de dag uit zuidelijke richting. Het is dan ook noodzakelijk om je zonnepanelen naar zuidelijke richting te richten.

Concreet zal je je zonnepanelen in elke richting tussen oost en west kunnen plaatsen, al zal een oriëntatie richting zuiden het meeste rendement opleveren. Richt je je zonnepanelen pal richting oosten of westen, dan zal je rendement gevoelig dalen.

Je zonnepanelen naar een noordelijke windrichting plaatsen zal je nooit genoeg rendement opleveren.

Je moet dus altijd een goede combinatie vinden tussen hellingsgraad en oriëntatie. De ideale combinatie bevindt zich bij een oriëntatie naar het zuiden, en een hellingsgraad tussen 30° en 40°. Dat is duidelijk te zien in de onderstaande tabel.

Cominatie hellingsgraad orientatie

De waarden in het rood zijn het meest interessant. Hier zal je rendement het hoogst zijn. Merk op dat dit vooral de waarden zijn met een oriëntatie richting zuiden, en een hellingsgraad rond 30° à 40°.

De waarden in het groen zijn het minst interessant. Het gaat hier om situaties waarbij je zonnepanelen pal naar het oosten of westen gericht zijn, en je hellingsgraad 0° of 90° is. Deze situatie moet je best vermijden, omdat je rendement hier heel laag ligt. Dat heeft een negatieve invloed op je terugverdientijd.

Zo weinig mogelijk schaduw

Het spreekt voor zich dat veel schaduw op je zonnepanelen nadelig is voor je rendement. Nu zal ook diffuus zonlicht de nodige energie kunnen opwekken, maar direct zonlicht zal steeds het hoogste rendement opleveren. Schaduw is zoveel mogelijk te vermijden. Veel schaduw kan je rendement al met 15% doen dalen.

Schaduw kan van verschillende objecten komen, maar gebouwen en bomen zijn natuurlijk de meeste voorkomende objecten die zonlicht kunnen tegenhouden.

Hou ook rekening met de verschillende standen van de zon doorheen het jaar. De zon staat lager in de winter, wat de kans groter maakt dat een object de zon kan blokkeren.

Aantal uren zonneschijn per dag

Niet meteen een factor waarop je zelf vat hebt, maar het telt toch mee wanneer je een zo hoog mogelijk rendement wil behalen. Hoe meer uren zonneschijn, hoe hoger je rendement.

In ons land zijn er echter weinig verschillen op gebied van aantal uren zonneschijn, al is de kuststreek en het uiterste zuiden van het land wel iets zonniger dan andere streken.

uren zonneschijn

Volgende stap? Terugverdientijd berekenen!

Een hoog rendement zal een positieve invloed uitoefenen op de terugverdientijd. Hoe meer energie je zonnepanelen kunnen opwekken, hoe sneller je je investering zal kunnen terugverdienen. Je hebt er dus alle belang bij om een zo hoog mogelijk rendement te bekomen

Op deze site bieden we je ook de mogelijkheid om je terugverdientijd te berekenen. Door slechts enkele vragen in te vullen, krijg je meteen een idee van je terugverdientijd. Op basis van je antwoorden krijg je ook een top 5 van zonnepanelen met de laagste terugverdientijd. Best interessant dus om even de berekening te maken!