Uw netvergoeding: 427.76

Jouw netvergoeding:

427.76


Top 5 zonnepanelen met de laagste prijs:

Bereken je prosumententarief
in slechts 30 seconden!

Beantwoord slechts 2 vragen, en ontdek meteen hoeveel je jaarlijks moet betalen.

Hoeveel bedraagt het vermogen van je omvormer?


Selecteer je postcode

Detail van de berekening


Totale aanschafkost

  • Zonnepanelen
  • 2 omvormers
  • Installatiekosten

Uw netbeheerder is SIBELGAS. Bij deze netbeheerder betaal je een netvergoeding van 106.94 € per kWh per jaar. Op basis van het vermogen van je omvormer betaal je dus een totale netvergoeding van 427.76 € per jaar.


Waarom moeten we een netvergoeding betalen?

Sinds 1 juli 2015 moeten zogenaamde prosumenten een netvergoeding betalen, omdat ze gebruik maken van het distributienet. Prosumenten zijn consumenten die hun eigen energie opwekken, bijvoorbeeld met behulp van zonnepanelen, windmolen of WKK installaties.

Een netvergoeding moet betaald worden door iedereen die gebruik maakt van het distributienet, dit om het onderhoud van dit net mee te financieren. Doorgaans wordt de hoogte van de netvergoeding bepaald op basis van de elektriciteitsteller. Maar dankzij de terugdraaiende teller van prosumenten lijkt het alsof zij niet gebruik maken van het distributienet. De terugdraaiende teller draait immers terug tot nul wanneer prosumenten consequent energie injecteren op het net.

Net om die reden werd hen jarenlang geen netvergoeding aangerekend, hoewel ze toch vaak gebruik maakten van die distributienet. Veel eigenaars van zonnepanelen nemen immers af van het net wanneer ze te weinig produceren, en injecteren op het net wanneer ze teveel produceren. Prosumenten gebruiken het distributienet als het ware als opslagplaats voor energie.

netvergoeding en prosumententarief

Op vraag van de netbeheerders heeft de VREG in 2015 het prosumententarief goedgekeurd. Sinds 1 juli 2015 moeten prosumenten dus ook bijdragen tot het onderhoud van het distributienet, aangezien ook zij (veelvuldig) gebruik maken van dit net.

Hoeveel bedraagt het prosumententarief

Het prosumententarief is niet voor iedereen hetzelfde. Voor prosumenten is het niet eenvoudig de hoogte van het tarief te bepalen op basis van de elektriciteitsteller. Daarom wordt de hoogte van het prosumententarief bepaald op basis van het vermogen van de omvormer. Er moet een bedrag betaald worden per kWh.

Dit bedrag per kWh verschilt bovendien van netbeheerder tot netbeheerder. Het bedrag dat je moet betalen per netbeheerder vind je in onderstaande tabel.

NetbeheerderNetvergoeding (per kW)/per jaar
Inter-Energa95,74 euro
Infrax West99,74 euro
Iveg98,03 euro
PBE93,55 euro
Gaselwest (via Eandis)113,03 euro
Imea (via Eandis)85,35 euro
Imewo (via Eandis)92,89 euro
Iveka (via Eandis)93,12 euro
Iverlek (via Eandis)92,95 euro
Intergem (via Eandis)80,82 euro
Sibelgas (via Eandis)106,94 euro

Geen idee wie jouw netbeheerder is? Wel, op basis van de postcode die je in de calculator opgaf, is jouw net beheerder SIBELGAS.

Rekenvoorbeeld

Laten we alles eens duidelijk maken aan de hand van een rekenvoorbeeld.

Bart en Jessie wonen in Brasschaat, en hebben zonnepanelen op hun dak geplaatst, met daarbij een omvormer met een vermogen van 5.000 Watt. Hun netbeheerder is IVERLEK. Bij deze netbeheerder betalen ze een jaarlijks bedrag van 92,95 €.

Aangezien het vermogen van hun omvormer 5 kilowatt bedraagt, moeten ze jaarlijks 5 * 92,95 €, oftewel 464,75 € betalen.

Is het prosumententarief wel wettig?

Al sinds de invoering van het prosumententarief is er veel protest gekomen van eigenaars van zonnepanelen installaties. Logisch uiteraard, want plots moeten ze jaarlijks een flink bedrag bijdragen, waarmee ze geen rekening hadden gehouden bij hun beslissing om te investeren in zonnepanelen. Indien je het prosumententarief meetelt in de berekening, dan verlengt de terugverdientijd van je investering significant.

Veel prosumenten vragen zich dan ook af of het wel wettig is om een soort van nieuw tarief in te voeren nadat je jouw investering hebt gedaan. Het antwoord voor deze mensen is helaas ja. Er bestaat immers geen verbod om nieuwe tarieven in te voeren. Het prosumententarief moet dus betaald worden, en kan niet worden aangevochten.

Het prosumententarief wordt in die zin wel eens verward met de groenestroomcertificaten. Deze waren een beleidsbeslissing, waarbij de belofte werd gegeven aan de bezitters van zonnepanelen dat deze gedurende een voorafbepaalde termijn zouden worden uitbetaald. En groenestroomcertificaten worden inderdaad nog steeds uitbetaald aan mensen die er recht op hebben. Het prosumententarief staat echter volledig los van het systeem van de groenestroomcertificaten.

Hoe moet het prosumententarief worden betaald?

Jouw energieleverancier zal het prosumententarief aanrekenen via de energiefactuur. Het prosumententarief zal dus mee verrekend zijn bij het te betalen bedrag.