Uw aantal: 18 panelen

Aantal zonnepanelen nodig:

18 zonnepanelen


Top 5 zonnepanelen met de kleinste oppervlakte:

Bereken je aantal zonnepanelen
in slechts 30 seconden!

Beantwoord slechts 3 vragen, en wij geven je meteen een accurate schatting van de hoeveelheid zonnepanelen die je nodig hebt

Wat is je jaarlijkse energieverbruik?


Selecteer de zonnepanelen die je wil plaatsen


Wat is je beschikbare dakoppervlakte?

Detail van de berekening


Op te wekken vermogen: 4600 Wh

Oppervlakte zonnepaneel: 1.636800

Aantal zonnepanelen nodig: 18

Totale oppervlakte installatie: 29.46Hoe correct je aantal zonnepanelen berekenen?

Om correct te kunnen berekenen hoeveel zonnepanelen je op je dak moet plaatsen, moet je 3 zaken weten. Het zijn ook deze 3 dingen die we vragen in de calculator bovenaan.

1. Je jaarlijkse energieverbruik

Het aantal zonnepanelen dat je moet plaatsen, wordt rechtstreeks bepaald door de hoeveelheid energie die je nodig hebt. Hoe meer energie je nodig hebt, hoe meer zonnepanelen je moet plaatsen, dat is logisch.

Je jaarlijkse energieverbruik hangt af van dingen zoals je eigen gewoontes, je gezinssamenstelling, bepaalde handelingen die je uitvoert, … Je kan je jaarlijkse energieverbruik makkelijk terugvinden op je elektriciteitsfactuur. Voor een gemiddeld gezin bedraagt het jaarlijkse energieverbruik rond de 4.000 à 5000 Wh.

Nadat je een inschatting hebt gemaakt van hoeveel energie je nodig hebt, kan je ook gaan berekenen hoeveel vermogen je zonnepanelen zouden moeten kunnen opwekken. Het is zeker niet onverstandig om hier een beetje buffer in te bouwen. Vaak wordt er gekozen voor een installatie die in theorie iets meer vermogen kan opwekken dan de hoeveelheid energie die je werkelijk nodig hebt.

Het is immers quasi onmogelijk dat je installatie op elk moment van het jaar zijn theoretische piekvermogen zal kunnen genereren. Je krijgt immers te maken met bewolkte dagen, momenten tijdens de dag dat er wat schaduw op je panelen valt, enz. Daarom wordt er steeds een buffer van zo’n 15% ingebouwd. Dit wil zeggen dat het theoretische piekvermogen zo’n 15% hoger ligt dan het vermogen dat je in werkelijkheid nodig hebt, net om die momenten van rendementsverlies op te vangen.

Met deze buffer van 15% moeten we dus ook rekening houden wanneer we het aantal zonnepanelen willen berekenen.

2. De zonnepanelen die je wil plaatsen

Niet elk zonnepaneel is even krachtig, en kan evenveel vermogen opwekken. Elk zonnepaneel kan een bepaald piekvermogen opwekken. Het piekvermogen is het vermogen dat een zonnepaneel jaarlijks kan opwekken onder voorgedefinieerde standaarden.

In werkelijkheid zal een zonnepaneel nooit dit piekvermogen kunnen genereren, omwille van de redenen die we in het vorige puntje al bespraken (bewolkte dagen, schaduw, …) . Maar het piekvermogen kan je wel een indicatie geven van de kracht van het zonnepaneel in kwestie.

Enkele voorbeelden om dit te illustreren:

  • De TSM-260 PC05A van Trina Solar is een polykristallijn zonnepaneel met een piekvermogen van 260 Wp.
  • De JKM320M-72 van Jinko Solar is een monokristallijn zonnepaneel met een piekvermogen van 320 Wp.

Dat het piekvermogen een belangrijke parameter is, blijkt uit het feit dat het piekvermogen bijna steeds wordt opgenomen in de naam van de module.

Dat een zonnepaneel een hoger piekvermogen heeft, wil niet noodzakelijk zeggen dat dit zonnepaneel ook beter is. Vaak wil dit enkel zeggen dat je er minder van zal moeten plaatsen om een bepaald vermogen te kunnen opwekken. Zonnepanelen met een hoger piekvermogen zijn daarom vooral interessant voor mensen met een klein dakoppervlakte.

Kijk maar even naar dit voorbeeld:

Stel dat je installatie jaarlijks 5.000 Wp moet kunnen genereren om te kunnen voldoen aan je energiebehoefte, rekening houdend met de buffer van 15%.

De TSM-260 PC05A van Trina Solar zal dit kunnen doen met 20 zonnepanelen.

5000 / 260 = 19,23 oftewel 20 zonnepanelen

Van de JKM320M-72 van Jinko Solar heb je er slechts 16 nodig.

5000 / 320 = 15,62 oftewel 16 zonnepanelen

Dat je van de Jinko Solar zonnepanelen slechts 16 stuks moet installeren, wil niet noodzakelijk zeggen dat je installatie goedkoper zal uitkomen. Zonnepanelen met een hoger piekvermogen zijn uiteraard ook duurder, waardoor je steeds moet uitrekenen wat de goedkoopste optie is.

3. Je beschikbare dakoppervlakte

Je kan nu min of meer berekenen hoeveel zonnepanelen je zal moeten plaatsen om een bepaald vermogen te kunnen opwekken. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om te weten of al die zonnepanelen wel op je dak passen.

Hier worden de afmetingen van het zonnepaneel, en het piekvermogen pas echt belangrijk. Want zoals we in het vorige puntje al aanhaalden, voor mensen met een klein dak zullen vooral zonnepanelen met een hoog piekvermogen interessant zijn.

Hier moet je wel opletten dat je ook niet teveel betaalt voor je zonnepanelen. Kies geen zonnepanelen met een onnodig hoog piekvermogen, aangezien deze vaak veel duurder zijn. Probeer dus zonnepanelen te vinden die enerzijds net voldoende vermogen kunnen genereren, en anderzijds net op je dak passen.

Om je die lastige zoektocht te besparen, hebben we hieronder de 5 zonnepanelen opgelijst, die voldoen aan deze criteria. Hieronder vind je dus de 5 zonnepanelen die krachtig genoeg zijn om je gewenste vermogen op te wekken (wederom rekening houdend met de 15% buffer), en die toch klein genoeg zijn om op je dak te passen. We sorteerden de lijst naar oppervlakte van de installatie (groot naar klein), omdat dit vaak ook de goedkoopste installaties zullen zijn in jouw situatie.

Wanneer je eventjes speelt met de calculator, zal je al snel kunnen zien in welke mate het piekvermogen van zonnepanelen een rol speelt. Mensen die eerder een klein dak hebben, zullen vaak zonnepanelen met een hoog piekvermogen zien verschijnen, bv. de zonnepanelen van Sunpower, Suntech, JA Solar, enz.

Heb je daarentegen aangeduid dat je beschikt over een groot dakoppervlakte, dan zal je zonnepanelen met een laag piekvermogen zien verschijnen. Hier komen bijvoorbeeld de dunne film zonnepanelen naar voor, zoals de zonnepanelen van First Solar.

Dit bevestigt onze stelling die we hierboven ook al aanhaalden. Heb je een groot dakoppervlak ter beschikking, kies dan voor zonnepanelen met een lager piekvermogen. Kies niet voor zonnepanelen met een onnodig hoog piekvermogen, aangezien je meer dan waarschijnlijk teveel zal betalen voor je installatie.

Mensen die een klein dakoppervlak ter beschikking hebben, zullen vaak geen keuze hebben, en moeten kiezen voor zonnepanelen met een hoog piekvermogen. Hier is het de kunst om de goedkoopste installatie te vinden.

Op deze website geven we je ook de mogelijkheid een richtprijs te berekenen voor de installatie die je wenst te plaatsen. De werkelijke prijs die je moet betalen bij een installateur kan echter wel verschillen. We raden je daarom aan om steeds offertes aan te vragen en te vergelijken bij verschillende installateurs. Hierdoor kom je niet voor verrassingen te staan wanneer je je installatie laat plaatsen.