Rendement

Naast de prijs is voor veel mensen het rendement van zonnepanelen belangrijk. Het rendement zal immers bepalen hoe snel je de installatie terugverdient. Indien je een installatie hebt met een hoog rendement, dan zal je meer energie produceren, sneller je investering terugverdienen, en bijgevolg ook langer kunnen genieten van ‘gratis’ energie.

Silicium zonnecellen

Hoe wordt het rendement van zonnepanelen nu bepaald? Welke factoren kunnen het rendement beïnvloeden? Om dit te kunnen beantwoorden moeten we een zonnepaneel even ontleden en herleiden tot het basisbestanddeel. De factor in het zonnepaneel dat verantwoordelijk is voor het omzetten van zonlicht in energie is de zonnecel. Het is voornamelijk de kwaliteit van de zonnecel die in belangrijke mate het rendement van de zonnepaneel zal bepalen.

Zonnepanelen kan je grofweg onderverdelen in drie soorten: amorfe zonnepanelen, monokristallijn zonnepanelen, en polykristallijn zonnepanelen. Deze drie soorten zonnepanelen verschillen op basis van het soort silicium dat in de zonnecellen verwerkt zit. Zowel monokristallijne als polykristallijne zonnepanelen worden gemaakt op basis van zuiver silicium. Op die manier zal het rendement van deze twee soorten zonnepanelen hoger liggen dan de amorfe zonnepanelen. Grofweg ligt het rendement van polykristallijne zonnepanelen tussen 12 en 15 procent, terwijl het rendement van monokristallijne zonnepanelen tussen de 15 en de 18 procent ligt.

Wanneer je leest dat wetenschappers proberen om het rendement van zonnepanelen te verhogen, weet dan dat ze dit doen door het rendement van de zonnecellen te verhogen, onder andere door het verbeteren van silicium.

Hellingsgraad en oriëntatie van zonnepanelen

Om een optimaal rendement te kunnen genieten is de plaatsing van de zonnepanelen belangrijk. Twee aspecten spelen hier een grote rol: de hellingsgraad of hellingshoek, en de oriëntatie.

De hellingsgraad is de helling waarin de zonnepanelen staan opgesteld ten opzichte van het oppervlak waarop ze gemonteerd staan. De hellingsgraad moet zo worden bepaald dat de zonnepanelen een rechte hoek vormt met het invallende zonlicht. De zonnepanelen moet met andere woorden zo goed mogelijk naar de zon gericht zijn.

Over het algemeen kan je stellen dat een hellingsgraad tussen de 25° en de 40° een goede hellingsgraad is. Algemeen wordt aangenomen dat 36° de meest perfecte hellingsgraad in Vlaanderen is. Indien je zonnepanelen op 36° helt naar de zon toe, dan mag je er dus van uitgaan dat je installatie goed opgesteld staat, en het rendement optimaal is.

Natuurlijk zal natuurlijk veel afhangen van het dak waarop je de installatie plaatst. Heb je een hellend dak, dan moet je de hellingsgraad van het dak volgen. Meestal is het zo dat de helling min of meer gunstig is, waardoor je toch zonnepanelen kan plaatsen.

 Ook wat de oriëntatie betreft geldt dat je zoveel mogelijk naar de zon moet richten. Alles wat naar het zuiden gericht is, zal daarbij als gunstig beschouwd worden. Het meest optimale is een oriëntatie naar het zuiden, met een lichte afwijking naar het westen. Plaats je je installatie in deze windrichting, dan zal je het maximale rendement uit de zonnepanelen halen.

Ook hier weer zal veel afhangen van de karakteristieken van je dak. Heb je een dak dat enkel naar het noorden richt, dan zijn zonnepanelen geen goede optie. Het rendement zal dan zo laag zijn dat je je investering niet kan terugverdienen.

Aantal zonuren

Hoe meer zon, hoe meer je zonnepanelen zullen opbrengen. Dat spreekt voor zich. Vangen je zonnepanelen meer zonlicht op, dan zullen je zonnepanelen ook meer elektriciteit produceren. Toch zal je installatie ook energie opwekken als er geen zon schijnt. Niet het zonlicht is immers belangrijk, wel de lichtintensiteit. Zonlicht zal dus meer energie kunnen opwekken, aangezien de lichtintensiteit groter is. Je zonnepanelen zullen dus zeker meer renderen in de zomermaanden dan in de wintermaanden, maar niettemin zullen ze ook in de wintermaanden hun werk doen, ook al is er geen zon.

De temperatuur van zonnepanelen

Ook de temperatuur heeft een invloed op het rendement van zonnepanelen. Instinctief zou je denken dat een hogere temperatuur beter is voor de prestaties van een installatie. Toch bestaat ook hier een optimale temperatuur, namelijk 25 graden. Is het warmer dan 25 graden dan zal het zonnepanelen rendement dalen.

Door hogere temperatuuren zal de elektrische geleidbaarheid van een halfgeleider toenemen. Dit is niet goed, aangezien een scheiding van lading nodig is voor het genereren van spanning. Concreet betekent dit dat het rendement van zonnepanelen met 0,5 procent zal dalen bij elke graad Celsius die erbij komt.

Gratis Offertes ?